mag. Milan Škof, univ. dipl. ekon.,
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

VAŠ SVETOVALEC

PRI NAJPOMEMBNEJŠIH ODLOČITVAH
O FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ

  • Več kot 30 let svetovalnih izkušenj
  • 100 projektov poslovno-finančnih  študij, analiz in poslovnega svetovanja
  • 140 ocenitev vrednosti podjetij
  • 170 projektov prisilnih poravnav
  • 10 let poslovodnih izkušenj